This site uses cookies to provide a better experience. Continuing navigation accept the use of cookies by us OK

Emergencies and security

 

Emergencies and security

Emergency number for Italian citizens

Only in case of proven emergency and threat to the safety and security of Italian citizens, a mobile phone number + (976) 9419-1120 is available outside working hours. It is a service exclusively dedicated for managing emergencies and, therefore, the service does not provide any information on consular services or visas.

 

Security of Italian citizens present on the territory of Mongolia for any possible purpose

Travelling safely

In relation to the security in Mongolia, it is recommended that citizens regularly consult the report on Mongolia in “viaggiaresicuri”  website of the Ministry of Foreign Affairs of Italy, with particular regard to the part on the situation and safety advice.

 

 

Итали Улсын иргэнд зориулсан онцгой нөхцөл байдалд ашиглах тусгай дугаар

Тус Элчин сайдын яам нь зөвхөн Итали Улсын иргэнд тохиолдсон онцгой нөхцөл байдал үүссэн болон аюулгүй байдалд нь заналхийлсэн тохиолдолд ажлын бус цагаар холбогдох тусгай + (976) 9419-1120 дугаарыг ажиллуулж байна. Энэхүү үйлчилгээ нь зөвхөн онцгой нөхцөл байдалтай холбоотой асуудалд зориулагдсан тул консулын үйлчилгээ болон визийн талаарх мэдээлэл өгөхгүй болно.

 

Аливаа ажил хэргээр Монгол Улсад байгаа Итали Улсын иргэдийн аюулгүй байдал

Аюулгүйгээр аялах нь

Монгол Улс дахь аюулгүй байдлын талаарх мэдээллийг Итали Улсын Гадаад хэргийн яамны "viaggiaresicuri" цахим хуудасны Монгол Улсад зориулсан хэсгээс тогтмол авч, түүнд дотроос аюулгүй байдлын нөхцөл байдал, зөвлөмжтэй танилцахыг зөвлөж байна.


77