This site uses technical, analytics and third-party cookies.
By continuing to browse, you accept the use of cookies.

Preferences cookies

Visa fee – Визний хураамж

Visa fee

The visa fee is paid in cash, in Mongolian national currency. The exact amount is determined every new trimester. It is calculated based on the average currency rate of the previous trimester and it is further rounded for facilitation of payment.

Visa Type     Fee in EURO
    Fee in MNT
C type visa (up to 90 days):        80 euros   298,830 MNT
D type visa (over 90 days):       116 euros   433,310 MNT
D type study visa (over 90 days):        50 euros   186,770 MNT
Children from the age of 6 years and below the age of 12 years        40 euros   149,420 MNT
Children under 6 years of age are waived from visa fee.          Free          Free

The amount in MNT is valid for the period from 1 April 2024 to 30 June 2024.

 

Визний хураамж

Визний хураамжийг бэлнээр, Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгтээр төлнө. Нарийвчилсан дүнг гурван сар бүр тодорхойлдог. Төлбөрийг хялбарчлах үүднээс уг дүнг өмнөх гурван сарын валютын дундаж ханш дээр үндэслэн тооцож тэгшитгэдэг болно.

 

                 Визний төрөл  Төлбөр еврогоор Төлбөр төгрөгөөр 
 С төрлийн виз (90 хүртэл хоногийн)            80 евро    298,830 төгрөг
 D төрлийн виз (90-с дээш хоногийн)           116 евро    433,310 төгрөг
 D төрлийн сургалтын виз (90-ээс дээш хоногийн)            50 евро    186,770 төгрөг
 Хүүхэд – 6-аас 12 хүртэлх насны            40 евро    149,420 төгрөг
 Хүүхэд – 6-аас доош насны           үнэгүй            үнэгүй

Төгрөгөөр заасан дүн 2024 оны 4 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс 2024 оны 6 дугаар сарын 30-ны өдрийг хүртэл өдрийг хүртэл хүчинтэй байна.